ODD Kimdir? Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

‘Otomobil İthalatçıları Derneği' adı altında, 30 Eylül 1987 yılında tümü Avrupa otomobil markalarının (Alfa Romeo, BMW, Peugeot, Citroen, VW - Audi) Türkiye Mümessili olan 5 firmayı temsil eden 10 iş adamı / yönetici girişimci tarafından kurulmuştur.

Daha sonra 1989' da ülkemizde hem imal hem de ithal edilen diğer markaların katılımıyla firma sayısı 16' ya, üye sayısı ise 32' ye yükselmiştir.

2002' de, otomotiv sektörünün çok önemli kısmını oluşturan ‘otomobil - hafif ticari araçlar' kapsamında satış, pazarlama, ithalat, satış sonrası hizmetler, finansman, tanıtım, fuar vb. gibi yaşamsal etkinlik alanlarında tam bir bütünlük kazanmasıyla derneğin adı "OTOMOTİV DİSTRİBÜTÖRLERİ DERNEĞİ" olarak değiştirilmiştir.

2004 yılında Otomotiv Distribütörleri Derneğinin "İKTİSADİ İŞLETMESİ" kurularak çalışma alanının genişletilmesi amaçlanmıştır.

2018 yılı itibariyle derneğin 47 tane uluslararası markayı temsil eden, 30 üyesi bulunmaktadır.

ODD’ nin Türkiye’ de kara taşıtları sahipliğini artırarak sektörün devamlılığını ve gelişmesini sağlamak gibi bir vizyonu; Üyelerin menfaatleri doğrultusunda, üyeleri her kesimde temsil etmek, sektörün ihtiyaçlarını karşılamak, sorunlara çözüm üretmek, sektör bilgilerini doğru ve güvenilir şekilde değerlendirip, ileterek kamuoyu oluşturmak ve sektörle ilgili mevzuat oluşumuna doğrudan katkıda bulunmak gibi bir misyonu vardır.

Nasıl ve niçin çalışır?

ODD çalışmalarını;
• Toplumun temel yararlarını gözeterek,
• Sahip olduğu bilgileri üyelerle eş zamanlı paylaşarak,
• Üyeler arası dostluk ve dayanışmayı sağlayarak,
• Sektörle ilgili dernekler arası işbirliğine özen göstererek,
• Dernek üyeleri arasında adalet, yönetimde şeffaflık ve tüm uygulamalarda dürüstlük ilkelerini esas alarak yürütür.

Ve

• İhtisas kuruluşu olarak kurumsal kimliğini pekiştirmek,
• Otomotiv fuarlarının düzenlenmesinde etkin rol almak,
• Taşıt araçlarının kullanımını ülke genelinde yaygınlaştırmak,
• AB uyum yasalarının hazırlanmasında katkıda bulunmak,
• Otomotiv sektörünün kamudaki etkinliğini arttırmak,
• Satış vergi oranlarını AB standartlarına indirgemek,
• Kayıt ve tescil sistemini AB standartlarıyla uyumlu hale getirmek,
• İlgili mevzuatın sektörün gelişmesine katkıda bulunması için diğer yurtiçi ve Avrupa’daki benzer derneklerle işbirliği içinde olmak için çalışır.

Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next