Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ODD Haberler
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu
Ülkemizdeki tüm ticaret ve sanayi odalarıyla, ticaret borsalarının üst kuruluşu olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için...
Deloitte Türkiye Üretim Endüstrisi Lideri Gaye Şentürk
Tüketicilerin, otomobil ve ulaşım tercihleri, teknolojinin de gelişmesiyle birlikte kuşaktan kuşağa değişiyor. Sektördeki yeni trendler alışkanlıkları...
Tüm Haberler >>>
Sektörden Haberler
Turkcell Genel Müdürü Süreyya Ciliv
Turkcell, ODD Genel Kurul Üyeleri ile “İnovasyonla Yeni Bir Dünya” toplantısında bir araya geldi.Turkcell, teknolojinin gücünü hayatımıza katarak...
Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi Baş Ekonomisti Dr. Fatma Melek
Türkiye’nin ve dünyanın ekonomik seyrini ele aldığımız sayfalarımızın bu ayki konuğu, Akbank Ekonomik Araştırmalar Birimi Baş Ekonomisti Dr. Fatma Melek...
Tüm Haberler >>>
İstanbul Politikalar Merkezi Kıdemli Uzmanı Cengiz Aktar
Resmi müzakerelerin başladığı 2005’ten bu yana Türkiye’nin her zaman gündeminde olmayı sürdüren...
MAPFRE GENEL SİGORTA Genel Müdür Yardımcısı İlker Sırtıkırmızı
Otomotiv sektörüyle önemli ölçüde ilişkisi bulunan sigorta sektörüne ait prim, poliçe, hasar gelişimini...
Turkcell Kurumsal Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Selen Kocabaş
Telekomünikasyon sektörü, bilişim sektörünün gelişmesi ve değişmesiyle birlikte, bireylerin ve...
ODD İnsan Kaynakları Komitesi Başkanı Ela Kulunyar
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) üyesi firmalar ve PPG Industries’in katkılarıyla, sektörün hizmet kalitesini ve servislerde istihdam...
25. Brisa Sürdürülebilir Değişim Konferansı
25. Brisa Sürdürülebilir Değişim Konferansı, dünyanın ve Türkiye’nin önde gelen şirketlerini buluşturdu. Konferansta, şirketler geleceğe yön...
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Erinç Yeldan
Türkiye, yükselen piyasa ekonomileri içerisinde bir yarışa girmiş durumda. Bu yarışta, AB, ABD,..
GFK Yeni Nesil Otomobil Kullanıcıları Araştırması
Dünyanın en büyük pazar araştırma şirketlerinden biri olan GfK, farklı kuşak tüketicilerin otomobil tercihleri ve kullanım...
Tüketici Kanunu ve İkincil Mevzuatı
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve Tüketici hukukunda ikincil mevzuatın otomotiv sektörü açısından getirdikleri.İstanbul Bilgi...
Lütfen ODD Dergi Arşiv Kısmı için Tıklayınız >>>
Sayı 55 - 2014

2013/5761 Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar (ÖTV Artışı)
30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de; Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43 yayımlanmıştır.
31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete’de (BDDK Düzenlemeleri) ...
Görüntülemek için Lütfen Tıklayınız>>>
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2.8.2013 28726 Sayılı Resmi Gazete) (Karayolu Trafik Kanunu’nda Değişiklik)
...
Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Özel Tüketim Vergisi) (11 Haziran 2013 Tarihli ve 28674 Sayılı Resmî Gazete)
Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar (6 Temmuz 2013 Tarihli ve 28699 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete)
İmal Yılı ve Kilometre Sınırı Hakkında Genelge
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2013-2015)”ın kabul edilmesi;
...
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan bu akrarın amacı ;6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ...
....
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)
...
Lütfen Tüm Duyurular için Tıklayınız >>>
Lütfen Video Galeri Kısmı için Tıklayınız >>>
Lütfen Tüm Video'lar için Tıklayınız >>>