Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ODD Haberler
Çevre Ve Şehircilik Bakanı İdris Güllüce
Çevrenin korunması, iyileştirilmesi ile çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik prensip ve politikalar tespit eden, bu çerçevede eğitim...
Google İle Otomotivin Dijital Geleceği
Markaların reklam ve pazarlama faaliyetleri, “dijital çağın” getirdiği yenilikler etrafında şekillenmeye başladı. Bu çağı takip eden hatta...
Tüm Haberler >>>
Sektörden Haberler
Ekonomistlerden Orta Gelir Tuzağı Yorumu
Orta gelir tuzağı, kişi başına gelir düzeyinin belirli bir aşamadan öteye gidememesi anlamına geliyor. Belirli bir noktadan sonra bir...
Nielsen İle Yeni Satın Alacaklara Stratejiler
Nielsen Grubu olarak reklam yatırımlarının 3R olarak adlandırdığımız “Reach-Resonance-Reaction” başlıkları altında değerlendirilmesinin...
Tüm Haberler >>>
Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırma Raporu
Rekabet Kurumu ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle “12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu” düzenlendi. Sempozyumda, Rekabet Kurumu tarafından hazırlanan “Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırma Raporu” paylaşıldı. Araştırmanın sonuçları, satış pazarında oldukça rekabetçi bir yapının bulunduğunu ortaya koydu.12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu 6 ...
Mobil Dünyanın Geleceği
ODD ve MMA Türkiye işbirliğiyle, 28 Nisan’da ODD üyelerine yönelik bir toplantı düzenlendi. Açılış Konuşmasını ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri ERCE’nin yaptığı toplantıda Mobil dünyadaki yenilikler ve trendler hakkında katılımcılar bilgilendirildi. Türkcell’in Kurumsal Müşteri Deneyim Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, mobil teknolojinin geleceği ve bu teknolojinin otomotiv sektörüne yansımaları ele alındı.Türkcell’in Kurumsal...
KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı M. Yavuz Öner
1 Mayıs’ta yürürlüğe giren yeni KDV Genel Uygulama Tebliği, bugüne kadar yayımlanmış 123 tane genel tebliği yürürlükten kaldırarak tek bir uygulama tebliği olarak birleştirdi. Yeni tebliğ KDV uygulamalarına ilişkin düzenlemeleri birleştiren tek bir tebliğ uygulaması olması bakımından, vergi sisteminin sadeleştirilmesi ve kolaylaştırılmasına dönük atılmış önemli bir adım olarak görülebilir.KDV Genel Uygulama Tebliği’nin KDV iadelerinin hızlandırılması ve mükelleflerin “özel esaslar”...
Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan
Bugünlerde ağzımızdan teknoloji lafı düşmüyor. Teknolojinin ilerleyişi o kadar hızlandı ve yayıldı ki artık hayatın her alanında yeni teknolojiler talep eder hale geldik. 1980’li yıllara kadar izlediğimiz bilimkurgu film ve dizilerinde hayretle karşıladığımız birçok cihaz artık kullanımda.Uzay Yolu dizisinde kendi kendine açılan kapılar ve avuca sığan iletişim aygıtları uzun zamandır bizler için şaşırtıcı değil. 1980’lerde ise otomobil meraklıları KITT fenomenini hiç kaçırmazdı.Başroldeki...
Lütfen ODD Dergi Arşiv Kısmı için Tıklayınız >>>
Sayı 53 - 2014

2013/5761 Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar (ÖTV Artışı)
30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de; Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43 yayımlanmıştır.
31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete’de (BDDK Düzenlemeleri) ...
Görüntülemek için Lütfen Tıklayınız>>>
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2.8.2013 28726 Sayılı Resmi Gazete) (Karayolu Trafik Kanunu’nda Değişiklik)
...
Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Özel Tüketim Vergisi) (11 Haziran 2013 Tarihli ve 28674 Sayılı Resmî Gazete)
Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar (6 Temmuz 2013 Tarihli ve 28699 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete)
İmal Yılı ve Kilometre Sınırı Hakkında Genelge
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2013-2015)”ın kabul edilmesi;
...
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan bu akrarın amacı ;6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ...
....
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)
...
Lütfen Tüm Duyurular için Tıklayınız >>>
Lütfen Video Galeri Kısmı için Tıklayınız >>>
Lütfen Tüm Video'lar için Tıklayınız >>>