Lütfen Anasayfa için Tıklayınız >>>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
ODD Haberler
ODD Yönetim ve Denetleme Kurulu 2014 Beklentileri
ODD Yönetim ve Denetleme Kurulu üyeleri, 2014’te “nasıl bir otomotiv pazarı beklediklerinin” tablosunu çizdi ve sektörün geleceğine...
GFK Yeni Nesil Otomobil Kullanıcıları Araştırması
Dünyanın en büyük pazar araştırma şirketlerinden biri olan GfK, farklı kuşak tüketicilerin otomobil...
Tüm Haberler >>>
Sektörden Haberler
Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Erinç Yeldan
Türkiye, yükselen piyasa ekonomileri içerisinde bir yarışa girmiş durumda. Bu yarışta, AB, ABD, Orta Doğu, Cumhurbaşkanlığı...
Tüketici Kanunu ve İkincil Mevzuatı
Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ve Tüketici hukukunda ikincil mevzuatın otomotiv sektörü açısından getirdikleri....
Tüm Haberler >>>
Masak Eğitimi
ODD, otomotiv sektörünü ilgilendiren güncel gelişmelerle ilgili üyelerini bilgilendirmeye devam ediyor. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma...
Türkiye Sigorta Sektörü Raporu
Otomotiv sektörüyle önemli ölçüde ilişkisi bulunan sigorta sektörüne ait prim, poliçe, hasar gelişimini ortaya koymak amacıyla, Allianz...
Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Nuri Emrah Aydınonat
Türkiye’nin ekonomik rotası, Türkiye ve dünyada meydana gelen gelişmeler sonucunda şekilleniyor....
Magazin Otomobil Genel Yayın Yönetmeni Hakkı Tolunay
Bundan tam 40 yıl önce 27 Ağustos 1974’te başladım gazeteciliğe. 40 yıl dile kolay. Bunun 34 yılı da otomobil gazeteciliği ile geçti. Zaten...
Otohaber Genel Yayın Yönetmeni Halit Bolkan
Bugünlerde ağzımızdan teknoloji lafı düşmüyor. Teknolojinin ilerleyişi o kadar hızlandı ve yayıldı ki artık hayatın her alanında yeni teknolojiler...
KPMG Türkiye Vergi Bölümü Şirket Ortağı M. Yavuz Öner
1 Mayıs’ta yürürlüğe giren yeni KDV Genel Uygulama Tebliği, bugüne kadar yayımlanmış 123 tane genel tebliği yürürlükten...
Mobil Dünyanın Geleceği
ODD ve MMA Türkiye işbirliğiyle, 28 Nisan’da ODD üyelerine yönelik bir toplantı düzenlendi. Açılış Konuşmasını ODD Genel Koordinatörü Dr. Hayri ERCE’nin...
Motorlu Taşıtlar Sektör Araştırma Raporu
Rekabet Kurumu ve Uludağ Üniversitesi işbirliğiyle “12. Rekabet Hukuku ve İktisadında Güncel Gelişmeler Sempozyumu” düzenlendi...
Lütfen ODD Dergi Arşiv Kısmı için Tıklayınız >>>
Sayı 54 - 2014

2013/5761 Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve Tutarların Yeniden Tespit Edilmesine Dair Karar (ÖTV Artışı)
30 Aralık 2013 Tarihli ve 28867 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete’de; Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Seri No: 43 yayımlanmıştır.
31 Aralık 2013 Tarihli ve 28868 Sayılı Resmî Gazete’de (BDDK Düzenlemeleri) ...
Görüntülemek için Lütfen Tıklayınız>>>
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (2.8.2013 28726 Sayılı Resmi Gazete) (Karayolu Trafik Kanunu’nda Değişiklik)
...
Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (Özel Tüketim Vergisi) (11 Haziran 2013 Tarihli ve 28674 Sayılı Resmî Gazete)
Onuncu Kalkınma Planının (2014-2018) Onaylandığına İlişkin Karar (6 Temmuz 2013 Tarihli ve 28699 Sayılı (Mükerrer) Resmî Gazete)
İmal Yılı ve Kilometre Sınırı Hakkında Genelge
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan ekli “Orta Vadeli Program (2013-2015)”ın kabul edilmesi;
...
Kalkınma Bakanlığınca hazırlanan bu akrarın amacı ;6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ...
....
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 23)
...
Lütfen Tüm Duyurular için Tıklayınız >>>
Lütfen Video Galeri Kısmı için Tıklayınız >>>
Lütfen Tüm Video'lar için Tıklayınız >>>