Brisa CEO’su Haluk Kürkçü Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Brisa’nın önceliği “sürdürülebilirlik”

Haluk Kürkçü - Brisa CEO

İş yapış biçiminin önemli temellerinden sürdürülebilirliğe öncelik veren Brisa, ortakları Bridgestone ve Sabancı Holding’in kurumsal değerleri ve yönetişim tecrübesi ışığında faaliyet gösterdiği tüm coğrafyalarda sürdürülebilirlik alanında öncü şirket konumunu korumak için sorumluluk almaya devam ediyor.

Brisa, “Brimiz Hepimiz İçin” yaklaşımı ile yenilikler ve yatırımlar yaparak üretmeye devam ediyor. Paydaşları için sürdürülebilir bir katma değer yaratmak amacıyla somut hedeflere dayanan aksiyon planları ile sürdürülebilirlik performansının gelişimini güvence altına alıyor.

Brisa, Avrupa’daki ilk su yönetim sertifikasına sahip şirket

Brisa, faaliyetlerinden doğan çevresel etkileri en aza indirme hedefiyle sürdürülebilirlik stratejisini düşük karbon ekonomisine geçiş, düşük temaslı ekonomiye geçiş, kültürel ve sosyal dönüşüm ana odaklarında topluyor. Operasyonları kapsamında sürdürülebilirlik risklerini aktif olarak değerlendiriyor ve ilgili proaktif önlemleri hayata geçiriyor.

Sürdürülebilirlik çalışmalarıyla Brisa, Avrupa’daki ilk su yönetim sertifikasına sahip şirket konumunda ve 2021 yılında Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC) girişimi olan CEO Water Mandate’in destekçileri arasına katıldı. Böylece, Türkiye’de CEO Water Mandate imzacısı olan 8 şirketten biri oldu. Küresel iklim değişikliği ile mücadelede ise hayata geçirdiği çözümlerle uluslararası çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2021’de (Carbon Disclosure Project-CDP) İklim Değişikliği ve Su Programı Değerlemelerinin her ikisinde de sektör ortalamasının üzerinde liderlik seviyesinde performans gösterdi. 6. kez Türkiye İklim Değişikliği Lideri ve 3. kez Su Lideri oldu.

Hedef; üretim faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonların sıfırlanması

Brisa CEO’su Haluk Kürkçü şirketin sürdürülebilirlik performansıyla ilgili memnuniyetini dile getirerek “Türkiye lastik sektörü lideri olarak yıllardır, iklim değişikliği ile mücadelede çözümün bir parçası olmak için çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik performansımızı daha ileri seviyelere çıkarmak için kültürümüzün önemli bir parçası olan sürdürülebilirlik çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Nihai hedefimiz; üretim faaliyetlerimizden kaynaklanan emisyonların sıfırlanması. Sürdürülebilirlik anlayışımızı geniş değer zincirimizde yaygınlaştırmak da önemli iş önceliklerimiz arasında yer alıyor. Tüm bu çabalarımızın ulusal ve uluslararası prestijli kurumlardan da takdirle karşılanması, sürdürülebilirlik konusundaki kararlı tutumumuzu net olarak ortaya koyuyor” dedi.

Düşük karbon ekonomisine geçiş

Karbon emisyonlarının azaltılması amacıyla, enerjinin verimli kullanımı ve boşa harcanan ya da verimsiz enerjinin ortadan kaldırılması Brisa’nın iş yapış biçiminin temel taşlarından birini oluşturuyor. Şirket, enerji ve emisyon yönetimi, doğal kaynak kullanımı, çevreci ürünler, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir satın alma ve biyoçeşitlilik alanlarında Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na uyumlu çözümler üreterek gerekli aksiyonları alıyor.

Şirket, emisyon azaltım hedeflerini CDP, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi, Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasında bir iş birliği olan Bilim Temelli Hedefler Girişimi’ne onaylattı. Buna göre, 2030 yılına kadar doğrudan emisyonlarını yüzde 56 azaltmayı hedefleyen Brisa, 2050 yılında net sıfır emisyona ulaşmayı ve tamamen sürdürülebilir hammadde kullanımına da geçmeyi hedefliyor.

Enerji tüketiminde verimlilik sağlamak ve iklim değişikliğine olan etkisini en aza indirebilmek için sistematik iyileştirme çalışmaları yürüten Brisa, bu çalışmalar sonrasında 2012-2020 arasında üretim tonajı başına enerji tüketim miktarını yüzde 8 azaltmayı başardı. Aksaray fabrikasında üretim tonajı başına düşen enerji tüketimi ise 2019 yılına göre yüzde 14 azaldı. İzmit tesislerinde karbon emisyonlarının azaltılmasına yönelik çalışmalarını 2005 yılından bu yana sürdüren Brisa, birim kauçuk tüketimi başına düşen karbon emisyonlarını da 2020’de yüzde 27 azaltarak yüzde 25 olan hedefinin üzerine çıktı. Şirket, 2023 yılı için yenilenebilir enerji payını İzmit ve Aksaray fabrikaları için ayrı ayrı yüzde 17 seviyesine çıkarmayı hedefliyor.

Doğal kaynakların etkili kullanımı ve daha az atık

Brisa, iyileştirme ve farkındalık artırıcı çalışmaları ile doğal kaynakları etkili ve verimli bir şekilde kullanıyor, uzun dönemli iş planlarını azalan su kaynaklarını daha etkin bir şekilde kullanmak doğrultusunda hazırlıyor.

2020’de, su kullanımının azaltılması ve atık suyun geri kazanımına yönelik çalışmaları sonucu 2008’e göre yüzde 54 iyileşme elde eden Brisa, 2020 yılında evsel ve endüstriyel amaçlı kullanım için çekilen yeraltı suyu ve şebeke suyu miktarının azaltılması kapsamında yürütttüğü uygulamalar sonucunda ise 2019’a göre İzmit fabrikasında yeraltı suyundan yüzde 54, Aksaray fabrikasında üretim kapasitesinde yüzde 24 artışa rağmen şebeke suyundan yüzde 1,81 oranında azaltım elde etti. Brisa, İzmit tesisinde suyun verimli kullanılmasına odaklanarak ihtiyacının bir miktarını toplanan yağmur suyundan karşıladığı projelerle de son 10 yılda yüzde 53 oranında tasarruf sağladı. Brisa’nın en önemli hedeflerinden biri, 2025 yılında İzmit tesisinde kuyudan çektiği su miktarını 2008 yılına göre yüzde 75 oranında azaltmak.

Atıkların minimize edilmesi amacıyla önemli çalışmalara da imza atan şirket, bu kapsamda 2020’de İzmit tesisinde üretim başına toplam atık miktarında 2012 yılına kıyasla yüzde 19,5 iyileşme sağladı. Brisa, plastik atık miktarını azaltmak için İş Dünyası Plastik Girişimi’ne (İPG) verdiği taahhüdün ötesine geçerek 2021 yılında 127 ton azaltım sağladı.

Ürün ve hizmetlerinin "çevre dostu" olması için çaba gösteriyor

Brisa, sadece faaliyetlerinden doğan çevresel etkilerini değil ürünlerinin yaşam döngüsü boyunca yaratacakları çevresel etkileri de dikkate alıyor. Sürdürülebilir ve kolaylaştırıcı ürün ve hizmetler sunmaya ve bunların ürün gamı içindeki payını artırmaya çalışan Brisa, yuvarlanma direnci daha düşük, daha az emisyon ve gürültü oluşturan, daha düşük ağırlığa sahip yeni konsept ürünler üzerinde çalışmalar yürütüyor.

2020 yılında sürdürülebilir ve kolaylaştırıcı ürün ve hizmetlerinin sayısı 576’ya ve bunlardan elde ettiği gelirler ise 2,5 milyar TL ile cirosunun yüzde 60’ına ulaştı. Mobilfix hizmetiyle filolara yerinde servis vererek araçların servise giderken yolda harcayacağı yakıt ve zamandan tasarruf sağlayan Brisa, bu hizmeti ile 2020 yılında 11 filoya kendi garajlarında yakıt tasarrufu hizmeti vererek yıllık toplamda 5,8 Milyon TL yakıt ve lastik ömrü tasarrufu sağladı.

Döngüsel ekonomiyi destekleyen üretim modelleri uyguluyor

Lastik sektörünün önde gelen oyuncularından biri olarak döngüsel ekonomiye katkı sağlamak konusunda üzerine önemli sorumluluklar düştüğüne inanan Brisa, üretimi esnasında yüksek miktarda fosil yakıt kullanıldığı için en temel atık kaynaklarından biri olan lastiğin sürdürülebilir geri dönüşümü için çalışmalar yürütüyor. Bu bağlamda, üretim esnasında oluşan lastik atıklarının yakıt ve enerjiye dönüşmesini sağlıyor ve ömrünü tamamlamış lastikleri bertaraf ediyor.

2020 yılında Brisa, hurda lastikleri kullanan sektörlerden granül üreticisi firmalara 89 bin, piroliz firmalarına 20 bin ton ve çimento fabrikalarına 57 bin ton ömrünü tamamlamış lastik tedariki yaparak, toplam 167 bin ton ömrünü tamamlamış lastiğin toplanmasını ve geri dönüştürülmesini sağlarken ülke ekonomisine de 200 milyon TL katkı sağladı.

Lastik kullanım ömrünü 5 kata kadar uzatan Bandag kaplama hizmetleri ile filo müşterilerinin lastik maliyetlerinde yüzde 40 tasarruf etmesine destek olan Brisa, böylece daha az petrol, çelik ve kauçuk tüketilmesini sağlıyor. Yılda 100 bin kaplama yapan şirket, 3 yıl içinde yerli üretimini yüzde 30’dan yüzde 44’e çıkarmayı hedefliyor.

Biyoçeşitliliğe Saygı

Brisa, operasyonlarını yürütürken, biyolojik çeşitlilik üzerinde negatif etkisi olabilecek süreçlerden de kaçınıyor. Bu kapsamda her yıl İzmit fabrikasında yer alan serada tohumdan ağaç fidanı yetiştiriyor. Tesislerindeki seranın yanı sıra, 2021 yılında dijital orman kampanyasıyla 8.600 adet fidanının toprakla buluşmasına vesile oldu. Yangın ve sel bölgelerine destek olmak için Sabancı Holding’in “1 milyon fidan ve 41 su tankeri ile Yarınlarımıza Nefes Oluyoruz” kampanyasına katıldı. Sabancı Cumhuriyet Seferberliği kapsamında da Aksaray fabrikası arazisine 1.700 fidan ekti.

Brisa, ayrıca 2013 yılında WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) iş birliği ile başladığı “Turnalar Hep Uçsun” projesiyle,  Anadolu’daki turnaların neslinin devamı için yürütülen çalışmalara destek verdi. Şirket, Anadolu’daki turna kuşlarının neslinin devamı için yürüttüğü çalışmaları ülkemizde kışlayan turnaların yüzde 95’inin barındığı Çukurova Deltası’nda gerçekleştiriyor.

Akıllı mobilite ve dijitalleşme ile düşük temas ekonomisine geçiş

Mobilite taleplerinin daha da artmasıyla otonom sürüş, bağlanabilirlik, elektrifikasyon gibi trendler doğrultusunda yuvarlanma direnci düşük, yakıt verimliliği yüksek, daha uzun ömürlü, ıslak zeminde sıkı yol tutuş performansına sahip katma değeri yüksek ürünler daha fazla talep ediliyor. Brisa, bu kapsamda, son tüketiciye yönelik dijital, yerinde ve uçtan uca hizmetlerin ön plana çıktığı yeni nesil hizmetler geliştiriyor.

Mobil ve yerinde hizmetlerini çeşitlendiren Brisa, müşterilerinin ürünlerine kolay erişimini artırmak için lastik.com.tr online satış kanalında müşteri deneyimini iyileştiriyor, Otopratik hizmet noktaları ile tek çatı altında hızlı araç bakımı ve servis hizmetleri sunuyor. Şirket Otopratik ve Propratik mağazalarının sayısını 43 ilde 97 noktaya çıkardı. Sürdürülebilir mobilite çözümlerine hız katmak hedefiyle Arvento mobil sistemler şirketini satın aldı. Bu satın alma, Brisa’nın lastik odağındaki mevcut iş portföyünü mobilite çözümleri işine dönüştürmesine olanak sağlarken, Brisa mevcut güçlü lastik ürünlerini ve servis ağını Arvento filo yönetim platformu ile entegre ederek geliştirmeyi hedeflediği hizmet ağı için sinerji yaratacak.

Brisa, Otopratik mağazalarında sunduğu e-şarj hizmetlerini Türkiye çapında yaygınlaştırmayı ve 2022’nin ilk çeyreğinde 18 adet olan istasyon sayısını 2022 sonuna kadar 35’e çıkarmayı hedefliyor.

Müşterilerine lastiğin ötesinde hizmetler sunma vizyonuyla Brisa, Bridgestone’un ağırlıklı üst segment sınıfına hizmet verdiği mağaza konsepti Bridgestone Performance Center mağazasını açtı. Burada Brisa, üst segment lastik müşterilerine ayrıcalıklı hizmetler sunuyor. Mağazada, büyük bir servis alanı, iç-dış müşteri bekleme alanları, satış alanı, e-şarj noktası, kafe ve özel çalışma alanı bulunuyor.

Brisa’nın bir sanayi şirketinden inovasyon şirketine dönüşüm yolculuğunda dijitalleşme önemli bir role sahip. Şirket, otomasyon, ileri veri analitiği, robotik uygulamalar, yapay zekâ gibi çağın olmazsa olmazı teknolojilerle süreçlerini dijitalleştiriyor. Brisa’nın Türkiye’nin ilk akıllı teknolojiler ile donatılmış lastik fabrikası olan Aksaray tesislerinde, sanal ortamda oluşturulan fabrikanın dijital ikizi aracılığıyla üretim takip edilerek herhangi bir soruna maksimum 2 dakika içinde müdahale ediliyor. Otomasyon uygulamalarıyla ürün üretimi ve enerjide yüzde 30 tasarruf sağlayan Brisa, yapay zekâ temelli Robi ile çalışan verimliliğini yüzde 50’lerden 98’lere çıkardı. 2021 yılında Brisa’nın ROBİ’si ile Sabancı Holding Sanayi grup şirketlerinden Kordsa’nın JOJO’su arasında veri akışı sağlanarak, ön sipariş süreçleri otomatize edildi. Bu proje, satın alma ve satış operasyon ekiplerinin çalışma verimliliğini arttırırken hata riskini azaltıyor, hammadde stoklarını optimum seviyede tutarak finansal katkı sağlıyor.

Brisa, hızlı bakım servisi sunduğu Otopratik ve Propratiklerin ülke çapında yaygınlaştırılması, elektrikli araç şarj istasyonları kurulumları, filolara yönelik dijital hizmetleri ile müşterilerinin mobilite ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını her geçen gün zenginleştiriyor.Dijitalleşmeyi bütünsel bir kültür dönüşümü olarak ele alan Brisa, Dijital Olgunluk Endeksi skorunu her geçen yıl üst seviyeye taşıdı ve 2021 yılında 3.7 Dijital Olgunluk Skoru ile 2,8 olan Türkiye ortalama skorunun üzerinde bir sonuç elde etti.


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next