PwC’nin 25. Küresel CEO Araştırması Türkiye Sonuçları Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

25. Küresel CEO Araştırması

PwC’nin 25. Küresel CEO Araştırması’na göre CEO’lar, kısa vadeli ekonomik beklentilerinde oldukça iyimser olmaya devam ediyor. Türkiye’deki CEO’lar finansal olmayan pek çok ölçütü şirket stratejilerine daha fazla düzeyde entegre etmiş durumda.

PwC’nin 25. Küresel CEO Araştırması, Ekim - Kasım 2021’de 89 ülkeden toplam 4- bin 446 CEO’nun katılımı ile gerçekleştirildi. Çalışma, ekonomik büyüme umutlarının son 10 yılın zirvesine çıktığını gösteriyor. CEO’lar, kısa vadeli ekonomik beklentilerinde oldukça iyimser olmaya devam ediyor. Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim (ESG) konularına olan artan ilgiye rağmen, CEO’lar şirket stratejilerini hala temel olarak sosyal/çevresel ölçütlerden çok iş sonuçlarına göre şekillendiriyor. Türkiye’deki CEO’lar finansal olmayan pek çok ölçütü şirket stratejilerine daha fazla düzeyde entegre etmiş durumda.

                                                                              
%77 Küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl içinde artacağını düşünüyor.

                                                 
% 50 Önümüzdeki yıl içinde şirketlerin gelir artışı konusunda güven duyuyor.

                                               
% 49 Siber riskler tehdit olarak görüyor.

                 
% 22 Net sıfır taahhütünde bulunduğunu söylüyor.

CEO’lar şirketlerinin büyümesi konusunda güven duyuyorlar

Araştırmaya katılan CEO’ların yüzde 77’si ekonomik büyümenin artacağını söyledi. Ortaya çıkan sonuç, 2012’den bu yana gerçekleşen en yüksek oran.

Türkiye’deki CEO’lar hem küresel ekonomik büyüme hem de şirketlerinin büyümesi konusunda global sonuçlarla karşılaştırıldığında daha iyimser.

Türkiye’den araştırmaya katılan 88 CEO’nun yüzde 80’i küresel ekonomik büyümenin önümüzdeki yıl içinde artacağını düşünüyor. Bu oran Türkiye’nin dahil olduğu 2015’ten bu yana gerçekleşen en yüksek seviye.  

Türkiye’deki CEO’ların yüzde 72’si şirketlerinin 12 ay içinde büyümesi konusunda güven duyuyor.

Araştırma sonuçlarına göre; 1 ila 3 yıl içinde şirketlerinin büyümesi konusunda en çok özel sermaye fonları CEO’larının yüzde 67’si kendilerine güveniyor. Onları, birbirlerine çok yakın seviyelerde yüzde 64 ile teknoloji ve yüzde 63’lük oranlarla gayrimenkul, ilaç ve yaşam bilimleri ve sigorta sektörleri takip ediyor.

CEO’ların Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim (ESG) Yaklaşımları

Çalışmaya katılan birçok CEO’nun uzun vadeli strateji gündemlerinde müşteri memnuniyeti, çalışan mutluluğu ve otomasyon veya dijitalleştirme ile ilgili hedeflerin önemli yer tuttuğunu görüyoruz. Finansal olmayan bu sonuçlar, günlük iş performansı ile iç içe ele alınıyor. Şirket stratejilerinde ve harcama/yatırımlarda daha az ele alınan hedefler ise sera gazı emisyonları, cinsiyet veya çeşitlilik ile ilgili konular olarak karşımıza çıkıyor. Bu hedeflerin sadece yüzde 10 kadarı CEO’ların yıllık ikramiye veya uzun vadeli teşvik planlarında yer alıyor.

Küresel CEO’lar için siber güvenlik ve sağlık risklerini üst sırada, ancak Türkiye’deki CEO’ların endişelerinde “işsizlik ve enflasyon odaklı makroekomomik dalgalanmalar” ön sırada geliyor.

Geçen yıl en büyük tehdit olarak pandemiyi gösteren CEO’lar halen kısa vadede potansiyel gelir kesintileriyle ilgili endişe duyuyorlar. Küresel sonuçlarda, CEO’ların endişelendikleri konuların başında yüzde 49 ile siber riskler geliyor ve bunu, pandemiyle bağlantılı olarak yüzde 48 ile küresel sağlık durumu takip ediyor.


Küresel CEO Araştırması, iklim hedeflerinin tutturulması için daha çok ilerleme kaydedilmesi gerektiğini ortaya koyarken, CEO'ların sadece yüzde 22’si şirketlerinin net-sıfır emisyon, yüzde 26’sı ise karbon-nötr taahhüdü verdiğini söylüyor. Küresel CEO’ların yüzde 33’ü iklim değişikliğini önümüzdeki yıl için risk unsuru olarak tanımlasalar da bunun kısa vadede gelir artışını etkilemeyeceğini belirtiyorlar.


Türkiye’deki CEO’ların endişeleri küresel sonuçlarla farklılık gösteriyor. Türkiye’deki CEO’ların endişelendikleri riskler arasında ilk sırayı yüzde 69 ile işsizlik ve enflasyonun birlikte değerlendirildiği makroekonomik dalgalanma alırken, ikinci sırayı yüzde 48 ile iklim değişikliği alıyor.


CEO’lar sosyal adaletsizlik dışında, tüm tehditlerin en çok gelirlerini kesintiye uğratması konusunda endişeli olduklarını söylediler.

                   Tehdit /risk öngörüleri                                  İlgili tehdidin etki ettiği alanlar

 

 

Aşağıdaki faktörler şirketinizin
taahhüt ettiği veya gelişmekte olduğu net sıfır hedefinde ne derece etkili oldu / oluyor?

Şirketinizin karbon nötr veya net sıfır taahhüdünde bulunmamasıyla ilgili olarak aşağıdaki ifadeler ne kadar doğrudur?

 

Araştırmanın Türkiye sonuçlarına ulaşmak için: 

https://www.pwc.com.tr/tr/publications/arastirmalar/assets/25-ceo-survey/25-kuresel-ceo-survey-sonuclar%C4%B1-turkiye.pdf


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next