PwC Araştırması Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

Covid-19 CFO Pulse Araştırması

PwC, salgının iş dünyası ve ekonomi üzerine etkilerini izlemeye yardımcı olmak üzere küresel finans liderlerinin görüşlerini alarak “Covid-19 CFO Pulse Araştırması”nı gerçekleştirildi. 23 ülkeden 989 CFO’nun katıldığı araştırmada en önemli ortak endişe; küresel ekonomi ve olası bir yeni Covid-19 dalgası olarak yer alıyor.   

PwC’nin pandeminin başında, dünya genelinde yaptığı araştırmalara göre CFO’ların neredeyse yüzde 45’i uzaktan çalışma kapasitesinin olmaması nedeniyle verimlilik kaybı beklentisine sahipti. O dönemde pek çok şirket krizle mücadelenin erken aşamalarındaydı ve henüz toparlanma stratejileriyle ilgili düşünmeye başlamamışlardı. Yeni normalle birlikte CFO’lar çalışanlarını bazı köklü değişikliklere uğramış iş yerlerine geri döndürmeye odaklandılar.

Türkiye CFO'larının göz önünde bulundurduğu en önemli önlemlerin başında iş yeri güvenlik önlemlerini ve gereksinimlerini değiştirmek geliyor ve söz konusu “güvenlik” olduğunda kendilerine güvenleri tam. Ülkelerin virüs yayılımında ve mücadelede farklı noktalarda bulunduğu küresel bir ortamda şu ortak konular ortaya çıkıyor: Yeni bir enfeksiyon dalgası ve insanların nasıl güvende tutulacağı hakkında kaygılar, küresel ekonomik kriz ortamında yol almak ve müşterileri yeniden kazanmak için çevik planlara duyulan ihtiyaç ve inovasyon yoluyla yeni gelir akışları elde etme çabası.

Öne çıkan bulgular

  • Türkiye CFO’ları işe dönüş stratejilerini uygularken şu konularda endişeliler:

- Küresel ekonomik krizin etkileri (%69)

- Olası bir yeni enfeksiyon dalgası (%67)

- Artan iş yapma maliyetleri (%31)

  • Türkiye CFO’ların yüzde 56’sı kriz sonucunda gelirlerinde ve/veya kârlarında yüzde 25’e varan düşüş bekliyor.
  • Yüzde 67’si gelir akışlarını yeniden yapılandırmak için sundukları ürün ve hizmetlerde değişiklikler yapmayı planlıyor.
  • Türkiye CFO’larının yüzde 61’i otomasyonu ve yeni çalışma şekillerini hızlandırmayı hedefliyor.
  • Yüzde 47’si uzaktan çalışma deneyiminde iyileştirmeler yapmayı planlıyor.

 

Küresel ekonomi ve olası yeni dalga

Küresel CFO’lar da işe dönüş planlarını yeni normale göre şekillendiriyor ve çalışanlarını ne zaman, nasıl ve ne ölçüde ofise geri çağıracaklarını belirliyorlar. Ancak, dünya genelinde araştırmaya katılan CFO’ların yüzde 60’ı, küresel ekonomik krizin, işe dönüş planların uygulanmasını etkileyeceğinden endişe duyuyor. Bunun yanı sıra, katılımcıların yüzde 58’i yeni bir enfeksiyon dalgası hakkında da endişeliler. Yüzde 47’sinin, şirketler üzerindeki finansal etkiye ilişkin endişeler (operasyonlar, gelecek dönemler, likidite ve sermaye kaynakları üzerindeki etkiler) taşıyor.

 

Küresel CFO’ların yüzde 53’ü gelirlerinde yüzde 25’e varan düşüşler bekliyor.

CFO’ların pek çoğu bu yıl gelirlerde düşüş öngörüyor

Küresel CFO’ların gelir düşüşüne ilişkin beklentileri, küresel kriz ve finansal etkileri hakkındaki endişeler, Dünya Bankası ve Avrupa Komisyonu’nun beklentileriyle paralel ilerliyor.

Böyle bir ortamda küresel CFO’ların yüzde 53’ü gelirlerinde ve/veya kârlarında yüzde 25’e varan düşüş bekliyor. CFO’ların yalnızca yüzde 4’ü krizin etkisini değerlendirmenin hala güç olduğunu söylüyor.

Türkiye CFO’larına baktığımızda yüzde 56’sı gelirlerinde ve/veya kârlarında yüzde 25’e varan düşüş bekliyor. Bununla birlikte, gelir ve/veya kâr üzerinde bir etki beklemeyen ve/veya artış olabilir diye değerlendiren katılımcıların oranı ise yüzde 28.  küresel CFO’lara göre daha iyimser bir yaklaşım.

Covid-19 yeni çalışma şekillerine geçişi hızlandırıyor

Araştırmaya katılan küresel CFO’ların çoğu bu finansal zorlukları yönetirken güvenliğe odaklanıyor. Ama elbette çalışanların tamamı fiziksel iş yerlerine geri dönmeyecek. Şirket liderlerinin elde edilen bu kazanımların sürdürülebilmesi için çalışanların. Uzaktan çalışmanın daha yüksek bir tükenmişlik riskini de beraberinde getirmesi sebebiyle liderlerin çalışanlarının iyi olma hallerine izin kullanımını teşvik etme, psikolojik sağlık konusunda destek sunma ve kişilerin bireysel ihtiyaçlarını karşılama gibi yöntemlerle odaklanması gerekiyor.

İnovasyona yeniden odaklanmak şirketlerin toparlanmasında önemli rol oynayacak

Şirketler geleceğe yönelik olarak güvenin düşük olduğu bir alan olarak bahsedilen gelir akışlarının yeniden oluşturulması veya geliştirilmesi konularında istekliler. Katılımcıların yüzde 63’ü bu amaca ulaşmak için yeni veya geliştirilmiş ürün veya hizmetler sunmanın en önemli etken olduğunu düşünüyor. Bu da inovasyonun toparlanma sürecinde itici faktörlerden biri olacağını gösteriyor. Inovasyonun sürdürülmesi için gerekli olan yaratıcılığı desteklemek üzere yeni araçlar, yeni davranışlar, teşvik ve ödüller gibi yeni çalışma şekillerine olan ihtiyaç artacak.

Dijital yatırımlar ve Ar-Ge yatırımları gücünü koruyor

Krizin bir sonucu olarak giderlerin kısılması yüzde 81 ile küresel CFO’ların başlıca finansal aksiyonu olmayı sürdürüyor. Birçok CFO genel yatırım harcamalarını kısmayı veya ertelemeyi planlarken diğer yandan dijital yatırımlar, Ar-Ge ve siber güvenlik yatırımları devam ediyor. Küresel CFO’ların, yalnızca yüzde 14’ü Ar-Ge yatırımlarını iptal edeceklerini veya erteleyeceklerini söylüyor. Bu oranın, geçmiş CFO Pulse araştırmalarına kıyasla bugün azaldığı görülüyor. CFO’ların yüzde 11’i planlanmış dijital dönüşüm yatırımlarını kesmeyi düşünmüyorlar. Küresel CFO’ların yüzde 82’si genel yatırım harcamalarında kesinti yapacağını söylüyor. Türkiye CFO'ların yüzde 94‘ü dijital dönüşüm yatırımlarına devam etmeyi planlıyor.

Araştırmanın tamamına ulaşmak için: https://www.pwc.com.tr/tr/gundem/ceo-gorusleri/cfo-pulse-arastirmasi.html


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next