23. Küresel CEO Araştırması Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

23. Küresel CEO Araştırması yayımlandı

PwC, çeyrek asra yaklaşan geleneksel yıllık Küresel CEO Araştırması’nı bu yıl 23’üncü kez gerçekleştirdi. Tüm dünyada 83 ülkeden 1581 CEO ile gerçekleştirilen 23. Küresel CEO Araştırması’na göre CEO’ların küresel ekonomi hakkındaki yaklaşımları şimdiye kadar hiç olmadığı kadar temkinli.

23. Küresel CEO Araştırması’na göre, CEO’ların yarısından fazlası 2020’de ekonomik büyüme hızının yavaşlamasını bekliyor. CEO’ların kendi şirketleri açısından önümüzdeki yıl için öngörüleri geçtiğimiz yıla göre gerilemiş durumda. CEO’ların yalnızca yüzde 27’si kendi şirketlerinin önümüzdeki 12 ayda büyüme potansiyeline “çok güvendiğini” söylüyor.

Küresel CEO Araştırmaları gösteriyor ki, CEO’ların kendi şirketlerinin gelir artışı beklentileri konusundaki sezgileri, küresel ekonomik büyümeye dair en iyi gösterge. CEO’ların 12 aylık gelir artış potansiyeline güven seviyesi ile küresel ekonominin yakaladığı gerçek büyüme seviyesinin birbiriyle çok yakından ilişkili olduğu görülüyor.

CEO'lar, ekonomik belirsizlikler ve ticarette yaşanan küresel uyumsuzluklar sebebiyle endişeliler.

CEO’lara göre en önemli 15 tehdit unsuru

2019

1.Aşırı regülasyon

2.Politika belirsizliği

3.Anahtar becerilerin varlığı

4.Ticaret çatışmaları

5.Siber tehditler

6.Jeopolitik belirsizlik

7.Korumacılık

8.Popülizm

9.Teknolojik değişimin hızı

10.Döviz kuru oynaklığı

11.Artan vergi yükü

12.Ekonomik büyümede belirsizlik

13.İklim değişikliği ve çevreye zararları

14.Değişken emtia fiyatları

15.Değişen tüketici davranışları

2020

1.Aşırı regülasyon

2.Ticaret çatışmaları

3.Ekonomik büyümede belirsizlik

4.Siber tehditler

5.Politika belirsizliği

6.Anahtar becerilerin varlığı

7.Jeopolitik belirsizlik

8.Teknolojik değişimin hızı

9.Korumacılık

10.Popülizm

11.İklim değişikliği ve çevreye zararları

12.Artan vergi yükümlülüğü

13.Döviz kuru oynaklığı

14.Değişen tüketici davranışları

15.Vergilerdeki belirsizlik

DÖRT ANA GÜNDEM

1.Belirsizlik Büyüme Beklentilerini Baltalıyor

CEO'lar nereden hangi noktaya bakarlarsa baksınlar gelecek belirsizliklerle dolu. Belirsizlikler arttıkça beklentiler de düşer. Son iki yılda, küresel GSYİH büyümesinin azalacağına inanan CEO'ların yüzdesi on kat arttı (yüzde 5'ten yüzde 53'e). Dünyanın her yerinde CEO’lar daha karamsar. Ve neredeyse her bölgede, CEO’ların kendi şirketlerinin 12 aylık büyüme beklentilerine olan güvenleri önemli ölçüde azaldı. CEO'lar önümüzdeki üç yıl için daha umutlu; bununla birlikte, güven düzeyleri 2009'dan beri hala düşük bir seviyede seyrediyor. Aşırı regülasyon en büyük endişe kaynağı olmaya devam ederken özellikle belirsiz ekonomik büyüme, ticaret savaşları, iklim değişikliği ve siber tehditler konusunda endişeler de artıyor. Tüm bu cephelerdeki bilinmeyenler, CEO’ların geleceğe bakışlarını karartıyor.

2.Siber Alanda Güvenlik

Bilgiyi tüm dünyaya yayan ve demokratik hale getiren internet artık vaat ettiklerinin istenmeyen ve tehlikeli sonuçlarıyla yüzleşiyor. Dijital teknolojiye yönelik uygulamaları yönetebilecek veya saldırıları kontrol edebilecek etkili bir küresel çerçevenin olmadığı bir ortamda araştırmaya katılan CEO'ların çoğu, çevrimiçi içerik, veri gizliliği ve baskın teknoloji platformları alanlarında regülasyonların artacağını öngörüyor. Sonuç olarak, internetin daha fazla bölünmesi ve parçalanması olasılığı her zaman önümüzde. İnternetin sunduğu küresel, her şeyi kapsayan ve her şeyi bilen bir platformun baskın modeline karşı tepkinin doğması doğal. Aynı zamanda belirli ortak standartlarla desteklenmiş ve düzenlenmiş bir yöne gidiş söz konusu olabilir. Küresel ekonominin Dördüncü Sanayi Devrimi'nin vaat ettiklerini gerçekleştirmesi için bu alanlarda daha derin iş birliği ihtiyacı kaçınılmaz.

3.Yeni Yetenekler Geliştirmek Artık Tartışmaya Açık Değil

Beceri ve yeteneklerde gelişme, ekonomik iyimserlik ve gelir artışı beklentisi arasında doğru orantılı bir ilişki var. Üst düzey beceri kazanma potansiyelini benimseyen CEO'lar, daha güçlü bir şirket kültürü, daha fazla yenilik ve daha yüksek işgücü verimliliği gibi sonuçlarla yatırımlarının karşılığını alıyorlar. Yeni yetenek geliştirme yolculuğunda en uzağa gidenler çalışanlarını elde tutmayı birincil zorluk olarak ortaya koyarken, sürece yeni başlayanlar motivasyon ve kaynak eksikliğini en büyük engel olarak görüyor. Şu bir gerçek ki; otomasyondaki artışlar, demografik verilerdeki değişiklikler ve yeni regülasyonlar, şirketlerin teknolojik değişimin hızına ayak uydurmak için ihtiyaç duydukları yüksek becerili yetenekleri çekmeyi ve korumayı çok daha zorlaştıracak. CEO’lar gelecekteki işgüçlerini büyütmek ve güçlendirmek zorundalar.

4.İklim Değişikliği: Krizde Gizlenen Fırsat

İklim değişikliği artık gündemin merkezinde. Dünya çapındaki kuruluşlar iklim değişikliği risklerini ve hatta potansiyel fırsatlarını tanımaya başlıyor. On yıl öncesiyle karşılaştırıldığında, bugün CEO'lar itibar, yeni ürün ve hizmet fırsatları ve hükümet ya da mali teşvikler gibi “yeşile” gitmenin yararlarını daha fazla anlamaya başlamış durumda. Batı Avrupa ve Asya-Pasifik'teki şirketler, hükümetlerin bu bölgelerde sürdürülebilirlik taahhüdü göz önüne alındığında, daha yeşil olmayan bir ekonomiye geçiş risklerini değerlendirmede ön sırada yer alıyor. Buna karşılık, ekonomilerin temiz enerjiye yönelik küresel ilerlemeye en fazla maruz kaldığı Ortadoğu'da, şirketler daha düşük karbonlu bir geleceğin getireceği olası değişikliklerin değerlendirilmesinde biraz geriden geliyor.

Türk CEO'ların temel değerlendirmeleri

  • Türk CEO’ların çoğunluğu (yüzde 72) kendi şirketlerinin önümüzdeki 12 ayda büyüme potansiyeline “güvendiğini” söylüyor.
  • Bu büyüme potansiyeline ulaşabilmek için gelecek 12 ay içinde ilk olarak operasyonel verimlilik (yüzde 71) ve piyasaya yeni bir ürün veya hizmet sunmak (yüzde 68) konularında aksiyon almayı planlıyorlar.
  • Diğer yandan, girişimciler veya start-up'lar ile iş birliği yapmak potansiyel vadediyor (yüzde 20).
  • Türk CEO’ların yüzde 48’i temel becerilere erişim konusunda endişeli,
  • Türk CEO’ların yüzde 28’i için beceri/yetenekleri geliştirilmiş çalışanları elde tutmak en zorlu konu.

“Türk CEO’lar göreceli olarak daha iyimser”

“23. Küresel CEO Araştırması bize; dünya genelinde pek çok alandaki belirsizliğin CEO’ların gelecek beklentilerini de etkilediğini gösteriyor. Ekonomik büyümenin yavaşlayacağını düşünen CEO’lar en çok aşırı regülasyon, ticaret savaşları ve belirsiz ekonomik büyümeden endişe ediyor. Karşı karşıya olduğumuz bu zorluklar ölçeği ve hızı farklı olsa da kavram olarak yeni değil ve asıl önemlisi beraberinde gerçek fırsatları da getiriyor. Bu yıl, Davos’ta başlamak üzere tüm liderler bu zorluklarla başa çıkmak için iş birliği yollarını arayacaklar. Çevik bir stratejiyle, paydaşların değişen beklentilerini merkeze alarak, son yıllarda içinden geçtiğimiz zorlu süreçlerdeki deneyimlerini kullanan şirketler büyümeye devam edecekler.

Büyüme beklentileri konusunda aslında küresel CEO’lar ile önceki dönemde daha da ihtiyatlı bir çizgide olan Türk CEO’ların oldukça yakınlaştıklarını ve birkaç yıldır süregelen temkinli duruşlarını devam ettirdiklerini söyleyebiliriz. Ekonomik büyüme beklentileri düşmüş olan Türk CEO’lar bununla birlikte zorlu dönemlerde iş yapma deneyiminin etkisiyle orta vadeli büyüme beklentilerinde göreceli olarak daha iyimser bir tablo çiziyorlar. Belirsizliğin hakim olduğu böylesi bir dönemde değişen global dinamikleri ve küresel sermayenin beklentilerini çok iyi süzerek, Türkiye’den küresel değer zincirlerine akıl ile uzanmalıyız. Ekonominin tüm paydaşları olarak iş birliği içerisinde çalışıp dalgaların yükseldiği bu dönemde, ticaret savaşlarından yeni ekonomik yapı ve koridorlara erişecek strateji ve uygulamalar ile ülkemizi bir adım öne çıkarmalıyız. Kuşak ve Yol, Brexit, ülkeler arası yeni ticaret eksenleri gibi fırsatları ortak akıl ile lehimize kullanmalı ve gelecek kuşak teknolojiler ve yenilenen yetenekler ile başarıya koşmalıyız.”

Halûk Yalçın

PwC Türkiye Başkanı

Raporun tamamına ulaşmak için linki ziyaret edebilirsiniz:

https://www.pwc.com.tr/tr/publications/arastirmalar/assets/23-ceo-arastirmasi/23-kuresel-ceo-arastirmasi.pdf


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next