IMF Direktörü, Kristalina Georgieva Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

IMF’ten küresel ekonomiye dair kritik dönemeç uyarısı

IMF Genel Müdürü Kristalina Georgieva, IMF’nin yıllık toplantısında küresel ekonomiyi ve önümüzdeki dönemde atılması gerekli adımları değerlendirdi.

İki yıl önce, küresel ekonomi, senkronize bir yükseliş içindeydi. GSYİH verilerine baktığımızda, dünyanın yaklaşık yüzde 75’i büyüyordu. Bugün, dünya ekonomisi daha da fazlası senkronize hareket ediyor ancak ne yazık ki bu sefer büyüme yavaşlıyor. 2019’da dünyanın yaklaşık yüzde 90’ında daha yavaş bir büyüme bekliyoruz.

Küresel ekonomi şimdi senkronize bir yavaşlamada. Bu yaygın yavaşlama, bu yılki büyümenin 2010’dan beri en düşük seviyesine düşeceği anlamına geliyor.

Bu genel yavaşlamaya rağmen, kırka yakın gelişmekte olan piyasa ve gelişmekte olan ekonomilerin reel GSYİH büyüme oranlarının yüzde 5’in üzerinde olacağı tahmin ediliyor. ABD ve Almanya’da işsizlik, tarihin en düşük seviyelerinde. Yine de ABD, Japonya ve özellikle Euro bölgesi dahil olmak üzere gelişmiş ekonomilerde, ekonomik faaliyetlerde bir yumuşama var.

Hindistan ve Brezilya gibi gelişmekte olan büyük piyasa ekonomilerinden bazılarında yavaşlama bu yıl daha da belirgin. Çin’de, yıllar boyunca görülen hızlı büyüme kademeli olarak düşüyor. Güvencesiz görünüm, halihazırda güçlük çeken ülkeler için zorluklar getiriyor.

Peki neden 2019’da yavaşlama meydana geldi? Bir dizi sorunumuz ve ortak bir temamız var: Çatlaklar.

Ticaretle başlayalım. Geçmişte ticaret anlaşmazlıklarının tehlikeleri hakkında konuştuk. Şimdi görüyoruz ki gerçekten de zarar veriyorlar. Küresel ticaret büyümesi neredeyse durma noktasına geldi. Dünya çapında üretim faaliyeti ve yatırım, kısmen ticaret gerilimleri nedeniyle önemli ölçüde zayıfladı. Yakında hizmetlerin ve tüketimin de etkilenmesine ilişkin ciddi bir risk var.

Anlaşmazlıklar şimdi birden fazla ülke arasında görülmeye ve diğer kritik konulara da yayılmaya başladı. Para bir kez daha spot ışığı altında. Birbirine bağlı ekonomilerimiz nedeniyle, pek çok ülke etkilerini yakında hissedecek.

Ticaretin yanı sıra Brexit ve jeopolitik gerilimlerin de yol açtığı belirsizlik, ekonomik potansiyeli önlüyor. 2020’de büyüme hızlansa bile mevcut yükselişler, nesiller boyu sürecek değişikliklere yol açabilir. Örneğin bozulmuş tedarik zincirleri, yalıtılmış bir ticaret sektörü, ülkeleri teknoloji sistemleri arasında seçim yapmaya zorlayan bir “Dijital Berlin Duvarı”... Amacımız bu kırıkları düzeltmek olmalı. Dünyamız iç içe geçmiş durumda. Dolayısıyla tepkilerimiz koordine edilmelidir.

Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Nasıl mı? Ticaretin büyüme yaratma kapasitesini açığa çıkararak başlayabiliriz.

Ticaret gerilimlerinin artmakta olduğunu söyledim. Size ne demek istediğimi göstereyim.

1: Ticaret Anlaşmazlıklarından Doğan Küresel GSYİH Kaybı

2: Doğrudan Etki

2018 boyunca

Mayıs 2019’da

Ağustos 2019’da

İkincil Etkiler

Güven kaybı ve piyasa tepkisini de içerir

3: Kaynak: IMF tahminleridir. Detaylar, Ekim 2019’da açıklanan World Economic Outlook (WEO) raporunda mevcuttur.

Not: Kayıplar, gümrük vergisi artışının olmadığı bir senaryoya göre tahmin edilmiştir.

 

Bu grafik, ABD ile Çin arasındaki yükselen ticaret anlaşmazlığı sebepli küresel GSYİH kaybı öngörüsünü gösteriyor. Mavi, sarı ve mor kısımlar, uygulanan ve açıklanan vergilerin işletmeler ve tüketicilere olan doğrudan maliyetleri göstermektedir. Şimdi kırmızı kısımlara bakalım. Beklenen ikincil etkiler (güven kaybı ve piyasa tepkileri de dahil olmak üzere) eklendiğinde olanı göstermektedir.

Sonuçlar açık: Ticaret savaşlarında tüm taraflar kaybeder. Küresel ekonomi için, ticari çatışmaların kümülatif etkisi, 2020’ye kadar yaklaşık 700 milyar dolarlık bir kayıp veya GSYİH’nin yaklaşık yüzde 0,8’i anlamına gelir ki bu miktar yaklaşık olarak İsviçre’nin ekonomisinin büyüklüğüdür. Dolayısıyla birlikte çalışmalı ve kalıcı bir çözüm bulmalıyız. Bu, zor kararlar ve siyasi irade gerektirir. Ama buna değer. Gerçek değişime ihtiyacımız var.

Ülkelerin ticari uygulamalarıyla ilgili yasal kaygıları ele alması gerekir. Bu konuların ele alınması sübvansiyonlarla, fikri mülkiyet haklarıyla ve teknoloji transferleriyle uğraşmak anlamına gelir. Ayrıca, özellikle hizmetlerin ve e-ticaretin tüm potansiyelini ortaya çıkarmak için daha modern bir küresel ticaret sistemine ihtiyacımız var. Ve her ülke, teknoloji ve ticaret ile ilişkili yer değiştirmelerin zarar verdiği topluluklara yardım etmek için daha fazlasını yapmalıdır. Anahtar çözüm, sistemi iyileştirmektir, terk etmek değil. Yeni pazarlara erişim, yaşam standartlarını yükseltmek için şarttır. Bu, bahsettiğim kırıklarla ilgili soruya verdiğimiz yanıtın bir parçasıdır. Peki ya diğer kısım, yani daha yüksek büyümeyi teşvik etmek ve daha fazla fırsat yaratmak için ne yapılmalı?

Büyümeyi hızlandırmak ve daha dayanıklı ekonomiler oluşturmak için kritik öneme sahip olduğuna inandığımız iç politika öncelikleri konusuna eğilmeme izin verin.

1. Para Politikasını Akıllıca Kullanmak ve Finansal İstikrarı Artırmak

Para politikası ve finansal istikrar ile başlayalım. Dünyanın dört bir yanındaki merkez bankaları zor şartlar altında görevlerini yerine getirmeye çalışıyor. Onların bağımsızlığı, güçlü bir para politikasının temelidir.

Görevlerini en iyi nasıl yerine getirebilirler? Planlarını açıkça belirtmeli, verilere bağlı kalmalı ve uygun olduğunda faiz oranlarını düşük tutmalıdırlar. Özellikle enflasyon hala birçok ülkede bastırıldığı ve genel büyüme zayıfladığı için bunları yapmalılar. Ancak, pek çok gelişmiş ekonomide faiz oranları zaten çok düşük, hatta negatif. Dolayısıyla bu yerlerde, geleneksel araçlarla daha fazlasını yapmak için sınırlı bir alan söz konusu.

Uzun süreli düşük oranlar, olumsuz yan etkiler ve istenmeyen sonuçlara sebep olur. Geri dönüş hedeflerini karşılamak için daha riskli yatırımları üstlenen emeklilik fonlarını ve hayat sigortası şirketlerini düşünün. Dünya genelinde yatırımcıların aldığı risklerin arttığını görüyoruz.

Bütün bunlar finansal açık yaratır. Bazı ülkelerde, firmalar yatırım yapmak yerine birleşme ve devralmalara fon sağlamak için düşük oranlar kullanıyor ve borç oluşturuyor.

Yeni analizimiz, büyük bir gerilemenin olduğu durumda, temerrüt riski altındaki kurumsal borcun sekiz büyük ekonomide 19 trilyon dolara veya toplam borcun yaklaşık yüzde 40’ına yükseleceğini gösteriyor. Bu, finansal krizler sırasında görülen seviyelerin üzerindedir.

Düşük faiz oranları yatırımcıların, gelişmekte olan pazarlarda daha yüksek verim aramasına yol açmaktadır. Bu, pek çok küçük ekonomiyi ani sermaye akışlarının tersine çevrilmesine maruz bırakır.

Bu yüzden makro ihtiyati araçlara ihtiyacımız var. Borçları daha iyi yönetmek, finansal patlamaları azaltmak için yeni yaklaşımlar kullanabiliriz. Fakat bir şeyi açıkça belirtmeliyiz: Parasal ve finansal politikalar bunu tek başına başaramaz. Maliye politikasının merkezi bir rol oynaması gerekir.

2. Mevcut Zorlukları Karşılamak İçin Mali Araçları Dağıtın

Şimdi, bütçelerinde yer açabilen ülkelerin mali gücünü dağıtma (veya dağıtmaya hazır olma) zamanı. Aslında, düşük faiz oranları bazı politika belirleyicilere harcamak için ek para sağlayabilir.

Almanya, Hollanda ve Güney Kore gibi ülkelerde, harcamalardaki artış (özellikle altyapı ve Ar-Ge’de) talep ve büyüme potansiyelinin artmasına yardımcı olacaktır. Fakat bu tavsiye her yerde işe yaramayacak. Küresel olarak, kamu borcu rekor seviyelere yakın. Dolayısıyla, borç / GSYH oranının yüksek olduğu ülkelerde, mali kısıtlama güvence altına alınmaya devam ediyor.

Ülkeler elbette kendileri için uygun politikaları belirleyecektir. Ancak her ülkede borç ve açıkların azaltılması her zaman eğitim, sağlık ve işleri koruyacak şekilde yapılmalıdır. Ve her ülkenin, hızla değişen dünyada, yeni büyüme kaynaklarının nereden geleceği sorusuyla ilgilenmesi gerekiyor. Temele odaklanmanın yardımcı olabileceğine inanıyorum.

Daha fazla mali alan yaratmanın bir yolu, yurt içi gelir seferberliğidir. Yolsuzluğun azaltılması ve vergi tahsilatında dijital araçların kullanılması kaynakların kilidini açabilir ve insanlara yeni yatırımlar yapılmasını sağlayabilir. Ayrıca, ülkelerin 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmalarına yardımcı olabilir.

3. Gelecekteki Büyüme için Yapısal Reformları Uygulama

Yeni IMF araştırmaları (özellikle gelişmekte olan pazarlara ve gelişmekte olan ekonomilere odaklanmıştır) yapısal reformların verimliliği nasıl artırabileceğini ve muazzam ekonomik kazançlar sağladığını göstermektedir. Bu değişiklikler orta ve uzun vadede daha yüksek büyüme elde etmenin anahtarıdır. Doğru sırada yapılan doğru reformlar, gelişmekte olan piyasaların ve gelişmekte olan ekonomilerin gelişmiş ekonomilerin yaşam standartlarına ulaşma hızını iki katına çıkarabilir. Ayrıca, ülkeler aynı zamanda reform yaptığında, olumlu bir yayılma etkisi olabileceğini de biliyoruz.

Hangi politikalar en iyi sonuç verir? Bazı örnekler vereyim. Şili’de çocuk bakımı programları kadın işgücüne katılımın artmasını sağladı ve ekonomiye yardımcı oldu. Bu arada, kadınların güçlendirilmesinin ekonomik bir “gamechanger” olduğunu da kanıtladı. Gana’da yolsuzlukla mücadele mevzuatı daha fazla şeffaflık ve hesap verebilirlik yarattı. IMF destekli bir programı tamamlayan Jamaika’da bürokrasiyi azaltmak, yeni işler kurmayı kolaylaştırdı. Bu tür reformlar insanların yeni fırsatlar bulmasına, aşırı eşitsizliğin azalmasına ve ülkelerin şoklara hazırlanmalarına yardımcı olmaktadır.

4. Uluslararası İş birliğini Benimsemek

Uluslararası iş birliğine olan ihtiyaç artarken, katılım arzusu azalmaktadır. Ticaret bu konuya bir örnektir. Finans teknolojisine güvenli bir şekilde uyum sağlamaktan, mali düzenleyici reform programının tam olarak uygulanmasına, kara para aklama ile mücadeleye ve terörizmin finansmanına kadar her konuda birlikte çalışmamız gerekiyor. Elbette, iklim değişikliğini ele almak için.

İklim Değişikliği

İklim değişikliği, kimsenin etki alanının dışında olmadığı ve herkesin hareket etme sorumluluğunun olduğu bir kriz. IMF’deki önceliklerimizden biri, ülkelere karbon emisyonlarını azaltmaları ve iklim koşullarına daha dayanıklı hale gelmeleri konusunda yardım ediyor.

Ton başına 2 dolarlık mevcut ortalama karbon fiyatıyla çoğu insan ve çoğu şirket bu geçişi yapmak için çok az finansal teşvike sahiptir. Küresel ısınmayı güvenli bir seviyede sınırlamak, önemli ölçüde daha yüksek bir karbon fiyatı gerektirir. Bazı ülkeler basit bir strateji benimsemiştir: Karbon vergisi.

İşte iyi bir örnek: İsveç 1991’de karbon vergisi getirdiğinde, düşük ve orta gelirli hanelerin daha yüksek enerji maliyetlerini dengeleyebilmeleri için daha fazla vergi indirimleri yapıldı. Bu politika değişikliği, 1995’ten bu yana İsveç’in karbon salınımını yüzde 25 oranında azaltmasında ve ekonomisinde yüzde 75’in üzerinde bir büyüme sağladı.

Gelecekteki Mali İzlememizdeki yeni araştırmalar, karbon vergilerinin en güçlü ve verimli araçlardan biri olabileceğini doğruluyor. Ancak buradaki kilit nokta, sadece yeni bir vergi eklemek değil, vergi sistemlerini değiştirmek.

Başka bir yerdeki vergileri azaltmak ve milyonlarca etkilenen haneye yardım sağlamak için ek gelirler kullanılabilir. Bu yeni kaynaklar ayrıca gezegenin iyileşmesine yardımcı olacak temiz enerji altyapısına yapılan yatırımları da destekleyebilir.

İklim değişikliği ile baş etmek sadece zararı azaltmakla kalmayıp geleceğe de uyum sağlamayı gerektiriyor. Adaptasyon pek çok şeyle ilgilidir, ancak çoğunlukla fiyat riski ve yeni teknolojiler de dahil olmak üzere yatırım için teşvikler sağlamakla ilgilidir.

Eylemsizliğin bedeli yüksek olacaktır. Her ülkenin kendine özgü zorluklarla ve kısıtlamalarla karşı karşıya olduğunu biliyoruz. Ancak şimdi bu zorlukla başa çıkabilmeliyiz ve çok taraflılığa olan güveni artıracak şekilde birlikte çalışmalıyız.

Sonuç

Küresel ekonomi beklenenden daha yavaş bir şekilde yavaşlarsa, koordineli bir mali cevap gerekebilir. Araştırmamız, harcamalardaki değişikliklerin daha etkili olduğunu ve ülkeler birlikte hareket ettiğinde çarpan etkisinin olduğunu gösteriyor. Veya başka bir deyişle, senkronize yavaşlama kötüleşirse, senkronize bir politika yanıtına ihtiyacımız olabilir. Bu yaklaşımın yakın geçmişte ne kadar etkili olabileceğini gördük. 2009’u ve G20’nin ortak bir teşvike bağlılığını düşünün. Bu, karşılıklı yarar için uluslararası iş birliğini güçlendirirken, ülkelerin kendi vatandaşlarını nasıl koruyabilecekleri konusunu gündeme getirir.

Başladığım yerde bitireyim: Senkronize yüzmeyi düşünün. Dünya ekonomisi hala büyüyor; sadece çok yavaş büyüyor. Bu eğilimi tersine çevirmek ve insanların isteklerini karşılamak için, şikayet etme lüksümüz yok. Harekete geçmeliyiz.

İş birliği yaparsak, birbirimizin karşılaştığı zorluklara ve çıkarlarına dikkat edersek, herkes için daha iyi bir gelecek sunabileceğimize inanıyorum.

 

Kaynak: https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/10/03/sp100819-AMs2019-Curtain-Raiser


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next