KPMG Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

2018 Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış

KPMG, 2018 Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış raporunu kamuoyuyla paylaştı. Raporda yer alan araştırma sonuçlarına göre, CEO’lar şirketlerini dijital geleceğe taşımak için hazır durumdalar ancak atılan adımlar dijitalleşme sürecinin hızına henüz yetişebilmiş değil. Yapay zekaya dair görüşlerin de yer aldığı araştırmaya göre üreticilerin açık, uzun vadeli bir vizyona ve fırsatları daha iyi değerlendirebilmek için bir yol haritasına ihtiyacı var.

KPMG’nin 2018 Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış raporu yayımlandı. Araştırma sonuçlarına göre, CEO’lar şirketlerini dijital geleceğe taşımak için hazır ve harekete geçmiş durumdalar. Buna rağmen CEO’ların birçoğu, onları bekleyen süreçten ürküyorlar. Araştırmaya katılan CEO’ların yarısından fazlası ise yönetim kurullarının dijital dönüşümde makul olmayan bir yatırım getirisi beklentisine sahip olduğunu belirttiler. CEO’lar, yıkıcı teknolojilere ayak uydurma gerekliliğini kabul ediyor ancak yanlış tercihlerin yüksek maliyeti yüzünden birçok CEO henüz eski iş yapma biçimlerini radikal olarak değiştirmek için gereken adımları atmadıklarını da itiraf ettiler.

“Adım atmamak çözüm değil”

KPMG Türkiye Endüstriyel Üretim Sektör Lideri Hakan Ölekli, araştırmanın üretim sektörünün dijital dönüşüme yaklaşımını ortaya koyduğunu söyledi. Sektörün geriden geldiğini ve önünü göremediği dönüşüme mesafeli durduğunu belirten Ölekli, “Dijital dönüşüm yolunda adım atmaya başlamamak bir seçenek değil. Şirket liderleri büyük düşünerek ve cesurca hareket ederek bu yolculuğu sahiplenmeli. 

Dijitalleşmenin gücüne uyum sağlamakta güçlük yaşanıyor

Üretim, dijitalleşmenin etkilerini anlamaya yeni başladı ama şimdiden geleceğin işgücü yeniden tanımlanıyor. Araştırmaya katılan neredeyse her üretici dijital dönüşümün getireceği faydaları kabul ediyor ancak şu anki işgücü üzerindeki etkisi ve insanları geleceğin işgücüne çekebilme konusunda sorun yaşıyor. Geçen 1,5 yılda makine öğrenimi teknolojilerini kullanmak için veri bilimcisi grupları oluşturan şirket sayısında çok büyük artış olduğunu görüyoruz. Şirketler bunları yalnızca mevcut işletme sorunlarını çözmek için değil, aynı zamanda yeni ve daha akıllı bağlantılı ürün ve hizmetler geliştirmek için kullanıyor” dedi.

Dijitalleşmenin sunduğu fırsatlardan yeterince yararlanılamıyor

Dijital teknolojiler endüstriyel üretim sektöründe büyüme ve dönüşüm için muazzam fırsatlar yaratmasına rağmen, şirketlerin çok azı bu fırsatlardan tam olarak yararlanabiliyor. Küresel Üretim Sektörünün Geleceğine Bakış raporunda, üretim sektöründen 300 CEO ile yöneticinin katıldığı araştırmadan ve KPMG ortaklarıyla yapılan görüşmelerden elde edilen bulgular, kapsamlı bir dijital dönüşüm stratejisi oluşturmak için zaman kaybetmemek gerektiğini gösteriyor. Küresel üretim temellerine kadar yıkıma uğrarken endüstriyel sınır çizgileri bulanıklaşmaya devam ediyor. 4. Sanayi Devrimi, pazara giriş engellerini çarpıcı biçimde değiştiriyor ve yalnızca birçok şirketin değil, tüm sektörlerin yeniden şekillenmesine yol açması bekleniyor. 

Yeni bir yol haritası gerekiyor

Veri analitiği, yapay zeka, gelişmiş robotik ve artırılmış gerçeklik gibi oyunun kurallarını değiştiren teknolojiler, Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) bağlayıcı gücü ile birleştiğinde büyük faydalar vadediyor. Dijital dönüşümün gerektirdiği temel değişiklikleri uygulamak için üreticilerin açık, uzun vadeli bir vizyona ve bu girişimin zorluklarını aşarak fırsatları değerlendirmek için bir yol haritasına ihtiyacı var.

Robotlar insanın yerini alacak mı?

Araştırmada yapay zekaya dair ilginç sorular da yer aldı. “Yapay zekanın iş gücünüze olan etkisi nedir” sorusuna CEO’ların yüzde 61’i “Yok ettiğinden daha fazla oranda yeni işler yaratacak”, yüzde 36’sı ise “yarattığından daha fazla işi ortadan kaldıracak” cevaplarını verdi. 

“Gelecek üç yıl içinde yapay zekadan beklenen en büyük fayda nelerdir?” sorusuna ise çalışmaya katılanların yüzde 41’i “veri yönetimini geliştirme”, yüzde 41’i “veri analiz yeteneğini geliştirme” ve yüzde 31’i “işletme maliyetlerini azaltma” cevaplarını verdi.

Araştırmadan çıkan ana başlıklar ise şöyle:

Yeni para birimi: Çeviklik

Küresel üretim sektörü CEO’ları değişim ve büyümeye yönelik fırsatlar konusunda olumlu ve CEO’ların yüzde 95’i 4. Endüstri Devrimi’ni tehdit değil, fırsat olarak görüyor.

CEO’ların üçte ikisi, şirketinin işletme modelinin radikal dönüşümüne liderlik etmeye hazır olduğunu belirtirken, her 10 CEO’dan 7’si dijital dönüşümden sonuç alma süresinin bunaltıcı olduğunu söylüyor.

CEO’ların yaklaşık üçte ikisi çevik bir şekilde hareket etmeyi iş dünyasının yeni kuralı olarak görüyor ve “Çeviklik iş dünyasının yeni para birimi, çok yavaş kalırsak iflas ederiz” diye düşünüyor. 

Çalışan sayısı artacak

Araştırma sonucu, üretimde işgücünün parlak bir geleceği olduğunu söylüyor. CEO’ların yüzde 66’sı yapay zekanın yok edeceğinden daha çok iş yaratacağı konusunda hemfikir ve aynı oranda kişi, veri bilimcilerin üretim alanında en çok talep edilen uzmanlar olacağını tahmin ediyor. Yüzde 50’si kestirimsel analitiğin trendleri kestirmekteki becerisine güven duymuyor. Yapay zeka ise CEO’lar tarafından maliyet tasarrufu yerine bir stratejik fayda olarak görülüyor. 

Siber saldırı büyük risk

Endüstriyel üretim CEO’larına göre, siber saldırılar kaçınılmaz. Siber güvenlik endişesi üretim sektöründe diğer sektörlere göre daha yüksek. Sektör CEO’larının yalnızca yüzde 50’si siber tehditlere hazır olduğunu düşünüyor.

Küreselleşme hem fırsat hem tehdit

CEO’ların yüzde 55’i, ülkeselliğe dönüşün sektörün büyümesi önündeki en büyük tehdit olduğuna inanıyor ve günümüzdeki jeopolitik belirsizliklerin, diğer sektörlere kıyasla üretim sektörü üzerinde eşi görülmemiş derecede endişe verici bir etkiye sahip olduğunu belirtiyor. Diğer yandan, Doğu Avrupa, Orta Amerika ve Asya Pasifik başta olmak üzere gelişmekte olan pazarları önümüzdeki iki yıl için bir büyüme kaynağı olarak görüyor.

CEO’ların dijitalleşme ile imtihanı

  • CEO’ların yüzde 70’i, büyük şirketlerin dijitalleşme sürecinde ilerlemesinin çok zaman alacağını ve bu sürecin de ürkütücü olduğunu düşünüyor.
  • CEO’ların yüzde 50’den fazlasına göre, yönetim kurulları dijital dönüşümde makul olmayan bir yatırım getirisi beklentisine sahip.
  • Yıkıcı teknolojilere ayak uydurma gerekliliğini kabul ediyorlar ancak yanlış tercihlerin yüksek maliyeti yüzünden birçok CEO, eski iş yapma biçimlerini radikal olarak değiştirmek için henüz bir adım atmamış.
  • CEO’ların yüzde 33’ü ise şirketinin teknolojik yeniliğe ayak uydurma mücadelesi verdiğini söylüyor. 


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next