ACEA Erik Bergelin ile TTIP Ana Sayfa > Seçtiğiniz Site Kısmı > 

TTIP ile standartlar yaygınlaşacak, tasarruf sağlanacak

Avrupa otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüs üreticilerini temsil eden Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA) Ticaret ve Ekonomi Direktörü Erik Bergelin, Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı’nın (TTIP) otomotiv sektöründe dünya çapında standartların oluşmasına önemli katkı sağlayacağını, modifikasyon maliyetlerini azaltarak üreticiler ve ülkeler için tasarruf yaratacağını söylüyor.

ACEA'yı kısaca tanıtabilir misiniz? ACEA’nın en son çalışmaları ve projeleri nelerdir?

Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği (ACEA), Avrupa merkezli 15 otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüs üreticisini temsil ediyor. ACEA, çeşitli kurumsal, araştırma ve sivil toplum ortaklarının yanı sıra ilgili çıkarları bulunan çok sayıda sanayi kuruluşuyla çalışıyor. ACEA, ortak araştırma ve geliştirmeye yönelik bir sanayi kuruluşu olan ve Avrupa'da 29 ulusal otomobil üreticisi derneği ile yakın ilişkileri olan Otomotiv Ar-Ge Avrupa Konseyi (EUCAR) ile sürekli işbirliği içinde ve tüm dünya çapında otomobil dernekleriyle uluslararası konularda temas halinde. AB'de üretim tesisleri bulunan otomobil, kamyonet, kamyon ve otobüs üreticilerini temsil eden ACEA, otomobil endüstrisinin Avrupa'daki savunucusu konumunda. ACEA’nın öncelikli hedeflerini şöyle sıralayabilirim:

 • Avrupa otomobil endüstrisinin ortak çıkarları, politikaları ve konumlarını tanımlamak ve savunmak,
 • Sektörle ilgili sorunların daha iyi anlaşılmasını sağlamak için Avrupa kuruluşları ve diğer paydaşlarla iletişim içine girmek ve hem Avrupa hem de dünya genelinde geçerli olan politika ve mevzuatlara katkı sağlamak,
 • Araçlarla ilgili yönetmeliğe ilişkin uzman bilgisinin sağlandığı bir portal işlevi görmek,
 • Güvenilir veri ve bilgileri kullanarak endüstrinin rolü ve önemini yaymak,
 • İlgili diğer paydaşlarla işbirliği yaparak otomotiv endüstrisini etkileyen faaliyetleri izlemek; giderek dünya geneline yayılan hareketlilik, sürdürülebilirlik ve rekabet sorunları üzerinde stratejik düşünmeye önayak olmak.

Otomotiv endüstrisi Avrupa'nın yasal düzenlemeyle en iyi şekilde denetlenen sektörlerinden biridir. Bu yasal düzenleme, çoğunlukla teknik konuları ve standardizasyonu kapsayan 80 kadar AB Direktifi ve 70'ten fazla uluslararası UNECE düzenleyici anlaşmayı içeriyor. Üye şirketleri aracılığıyla ACEA, aşağıdaki öncelik alanlarında teknik, yasal ve uygulamaya yönelik zengin bir uzmanlığa sahip.

 • Rekabet, Piyasa ve Ekonomi
 • Çevre ve Sürdürülebilirlik
 • Uluslararası Ticaret
 • Araştırma ve İnovasyon
 • Güvenlik
 • Taşımacılık Politikası

Küresel otomobil tescilleri artıyor

2014 yılı içinde dünyadaki otomotiv pazarının performansını nasıl değerlendirirsiniz?

Temel olarak toplam otomobil satışlarının yüzde 25'inden fazlasını temsil eden Çin'deki önemli büyümenin (+%12,1) bir getirisi olarak küresel otomobil tescillerinde genel olarak artış yaşanmaya devam ediyor (2014 yılında +%4,6). Diğer gelişen pazarlara baktığımızda Güney Kore (+%11,1) ve Hindistan (+%3,7) da geçen yıl bir büyüme gösterdi. 2014 yılında üç bölge önemli bir gelişme gösterdi; AB (+%5,7), ABD (+%5,5) ve Japonya (+%3,7) büyüme yakaladı. 2014 yılında Avrupa'da 16,3 milyon civarında otomobil tescil edildi; diğer bir ifadeyle 2013'e kıyasla yüzde 1,3 artış görüldü. Avrupa otomobil tescilleri şu anda küresel pazarın yüzde 22,7'sini temsil ediyor. AB üye ülkelerinin önemli ölçüde büyümesi (+%5,7) geçen yılki olumlu sonuca katkı sağladı.

Diğer gelişmiş pazarlar arasında Japonya 2011 yılındaki tsunami ve Fukushima nükleer santral felaketi nedeniyle gösterdiği düşüşten sonra büyümesini sürdürdü. Japonya pazarında geçtiğimiz yıl 4,7 milyon otomobil tescil edildi ve bu rakam dünya payının yüzde 6,5'ine tekabül ediyor.

ABD'deki otomobil tescillerinde da bir artış görüldü ve 2014 yılında dünya genelindeki satışların yüzde 19,3'üne denk gelen 13,8 milyon yeni otomobil tescillendi.

Büyüme hızlarında görülen geçici bir yavaşlamanın ardından Çin'de geçtiğimiz yıla göre yüzde 12,1 yükselişle otomobil tescilinde yine güçlü bir artış kaydedildi. Bugün küresel pazar payının yüzde 25,3'üne sahip olan Çin, geçen yıl tescillenen 18 milyon adetlik en yüksek satış hacmiyle dünyanın en büyük pazarı konumunda bulunuyor.

2014 yılında AB'de 12 milyon 550 bin 771 adet otomobil tescillendi. 2014'te gösterilen yüzde 5,7'lik büyümeyle altı yıl boyunca bir düşüş gösteren otomobil tescillerinde 2007 yılından beri ilk defa artış yaşandı. Önemli pazarlara baktığımızda İspanya yıl içinde en büyük artışın yaşandığı yer oldu (+%18,4). İspanya'yı İngiltere (+%9,3), İtalya (+%4,2) ve Almanya (+%2,9) izledi. Fransa ise sabit kaldı (+%0,3).

On iki ayda 1 milyon 849 bin 77  ticari araç tescil edildi ve 2013 yılına göre yüzde 7,6'lık bir artış görüldü. Büyük pazarlara baktığımızda Fransa sabit kalırken (-%0,4) Almanya büyüme gösterdi (+%4,8). İngiltere (+%10,8), İtalya (+%13,9) ve İspanya (+%31,6) çift haneli rakamlara ulaştı.

2014'te küresel ölçekte otomobil üretimi yüzde 3,9 artarken 72 milyonun üzerinde adedi tescillendi. 

2014’te tüm önemli gelişmiş pazarlar otomobil üretiminde artış gösterdi. Japonya (+%1,8), AB (+%4,9) ve ABD (+%5,4) 2013'e kıyasla büyüme yakaladı. Gelişmekte olan pazarlarda da genel bir büyüme gözlemlendi. Özellikle Çin (+%11), Hindistan (+%3,7) ve Endonezya (+%28,9)  artarken, en büyük otomobil üreticileri arasında bulunan Güney Kore'nin (+%0,1) yeri değişmedi.

Küresel çapta ticari araç üretimi 2014 yılında sabit kalırken (-%1), 2014'te üretilmiş 18 milyonun üzerinde adet tescillendi.

Gelişmiş başlıca pazarlarda üretim bakımından önemli oranda artış görüldü. AB (+%9,6), ABD (+%5,2) ve Japonya (+%3,4) geçen yıla göre artış kaydetti. Tayland (-%15,9), Hindistan (-%18,1) ve hatta Çin (-%2) gibi gelişmekte olan pazarlarda keskin bir düşüş görüldü; ancak Çin halen en büyük ticari araç üreticisi konumunu muhafaza ediyor.

2014'te ABD dünya payının %15'ini elinde bulundurarak dünyanın en büyük ikinci ticari araç üreticisi konumunda kaldı (2,8 milyon adet). Dünya toplamının %12,1'ine tekabül eden AB, ürettiği yaklaşık 2,2 milyon adet ile üçüncü sırada kaldı. ABD, AB ve Çin dünyadaki toplam ticari araç üretiminin %60'ından fazlasını oluşturuyor.

2014 yılında AB'de üretilen ticari araç sayısı artmaya devam etti ve 2,2 milyon adet üretildi; bunun sonucunda da 2013'e göre +%9,6'lık bir artış görüldü. Hafif ticari araç segmenti, üretilen 1,8 milyon adet toplam ticari araç üretiminin neredeyse %82'sini oluşturdu.

AB'deki önemli pazarların çoğunda üretim bakımından önemli bir artış yaşandı. İspanya tek başına +%23,2'lik bir artışla AB'deki ticari araç üretiminin %25'ini oluşturdu. Sadece AB ticari araç üreticileri arasında beşinci sırada bulunan Polonya'nın arkasında kalan İngiltere bir düşüş yaşadı (-%19,5).

AB ve ABD otomotiv endüstrileri ve Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı  (TTIP) hakkında bize neler söyleyebilirsiniz?

AB ve ABD, dünyanın en büyük 2. ve 3. otomobil üreticileri konumunda. Otomotiv, ABD ve AB'de en büyük ihracat sektörü. TTIP’nin getirdiği ticaret serbestisinden en çok faydalanacak sektörlerden birnini otomotiv endüstrisi olacağını düşünüyorum. Gümrük vergisi tasarrufu önemli bir etken olmasına rağmen, en büyük yararı yasal düzenlemeler tarafında olabilir. Standartların ortak bir noktaya getirilmesi dünyanın geri kalanını da bu standartlarıa uymak için motive edecektir ve bu da çok büyük bir kazanç olur.

TTIP  ile ABD firmalarını AB firmalarıyla buluşturup, ihracat işlerinde firmalara bürokrasi anlamında yardımcı olarak, daha kolay ve adil bir ihracat,  ithalat ve deniz aşırı yatırım yapmak için yeni kurallar koyarak insanlara,  büyük ve küçük işletmelere yardım etmek istiyoruz.

Avrupa şu anda kendi ekonomisini harekete geçirme, sınırlarına yakın olan çatışmalara yanıt verme, Avrupa dışındaki diğer gelişmekte olan ekonomilere uyum sağlama ve etkisini tüm dünyaya yayma gibi büyük zorluklarla karşı karşıya. TTIP, dünya ticaret kurallarını etkilemek ve değerlerimizi dünya çapında yansıtmak için AB'de bize yardımcı olabilir.

Ama ne koşulda olursa olsun TTIP tek başına yeterli olamaz. İnsanların kafasında bu görüşmelerle ilgili doğal olarak sorular ve endişeler var; bu sorularla ilgilenmek ve cevaplarını onlara anlatmaksa bizim görevimiz.

Örneğin AB'ye ithal edilen ürünlerin yüksek standartlarımıza uygun olmasını sağlamamız gerekir. Bu standartlar, ürünlerin insanların sağlığını ve güvenliğini koruması, topluma diğer şekillerde fayda sağlaması, AB hükümetlerinin insanları ve çevreyi koruma, istedikleri kamu hizmetlerini uygulama hakkında kural ve yasalarının uygulanmasına ilişkin haklarını tam olarak sürdürmesini içeriyor.

TTIP'nin amacından kısaca bahsedebilir misiniz? TTIP'nin ve otomotiv alanındaki düzenlemelerin birbirine yakınlaştırılmasının temelinde yatan asıl fikirler neler?

Sizin de bildiğiniz üzere ABD ve AB dünyadaki en büyük üç ekonomi arasında bulunuyor. Buradan baktığımızda aynı kültürel yaklaşıma ve benzer toplumlara sahip olmamız çok mantıklı görünüyor. AB ve ABD arasında yoğun bir ticaret akışı var. Gümrük vergilerinin dışında yasal bakımdan diğer yakınlaşmalar oldukça önemli olabilir. Ayrıca üzerinde çalıştığımız sektörlerden biri de elbette otomotiv sektörü. Bu nedenle konuyu Avrupa Komisyonu'nun diğer on üç değerlendirmesinde olduğu gibi çok yakından takip ediyoruz; gereksiz yasal hususlar üzerinde mutabakata varabilseydik en avantajlı sektör otomobil sektörü olacaktı. ACEA ve ABD'li mevkidaşının, TTIP'de bir otomotiv anlaşması yapma projesini ileri sürmeye çabalama konusunda çok ilgili olmasının ana nedenlerinden biri budur ve bu süreç böyle başlamıştır. Dolayısıyla bizim için TTIP üzerinde sonuca varılacak ve TTIP, endüstrilerimiz için daha büyük özellikli bir anlaşmayı getirecektir. Öncelikli sektörleri TTIP'ye dahil etme konusunda iki yıldır çaba harcamamızın temel nedenleri bunlar.

Paralel olarak düzenlemelerin yakınlaşması vasıtasıyla tek bir taahhüt üzerinden otomobil güvenliği düzenlemelerindeki uyuşmazlıklar dahil olmak üzere, gümrük vergilerinin ve ticarette tarife dışı engellerin ortadan kaldırılması söz konusu.

Mevcut yönetmelikler hakkında:

AB ve ABD yönetmeliklerinin denkliğinin tanınması;
AB ve ABD Yasal sistemleri: eşdeğer güvenlik düzeyi (otomobiller) ve çevresel koruma (ticari araçlar): bazı farklarla birlikte denk performans ve sonuçlar.

Gelecekteki yönetmelikler hakkında: – Ortak AB-ABD yasa uyumlulaştırma süreci  (Düzenleyici İşbirliği Konseyi) UNWP.29GTR süreci güçlendirilmelidir.

TTIP Otomotiv Yasa Yakınlaşması AB ve ABD otomotiv sektörünü ne bakımdan etkileyebilir?

Bildiğiniz gibi üyelerimizin pek çoğu hem üretim yapıyor hem de Atlas Okyanusu'nun her iki yakasından ithalat gerçekleştiriyor. Bazı üyeler sadece ihracat yaparken birkaç üye ihracat yapmıyor. Dolayısıyla önümüzde çeşitli farklı durumlar mevcut ancak üyelerimizin çoğu bu anlaşmayla yakından ilgileniyor. Yani bu, Avrupa'da kullanılmış veya tip onayı alınmış araçların ABD'de onay alabilmek için modifiye edilmesi yerine gerektiği kadar modifiye edilmesi gerektiği anlamına geliyor. Bu bakımdan TTIP'nin amacı, ABD'ye ihraç etmek istediğimiz Avrupalı araçları daha az modifikasyona tabi tutulacak düzeye getirmek olabilir. Çünkü denklik veya denkliğin bir kısmı sağlanırsa, Atlas Okyanusu'nun her iki yakasında satılan araçlar için aynı kısmi denkliği kullanabiliriz. Bunun sonucunda muazzam miktarda maliyet tasarrufu sağlanır ve biz de ABD ve AB'de belli araçları önleyebiliriz. Bu araçları birbirine yakın düzeye getirirken hem üreticilerimiz hem de ülkeler için tasarruf sağlayabiliriz.

Bu durum otomotiv endüstrisine yönelik diğer ülkelerin mevcut yönetmeliklerini ve ilgili standartları nasıl etkileyebilir?

Bugün iki düzenleyici sistem var. Biri güvenlik. UNECE olarak bilinen BM güvenlik yönetmelikleri ve 1958 ve 1998 anlaşması olarak bilinen iki anlaşma bulunmaktadır. Bu iki anlaşma arasındaki fark, bunların tarafsız kabul edilmesidir. ABD, 1958 anlaşmasına taraf değildir. Bugün dünyada 58 anlaşması ve aynı zamanda ABD sistemi FMVSS bulunuyor. Söylemek istediğim şu ki UNECE, Avrupa'da yürürlükte olan ve en geniş kapsamlı tek yönetmeliktir. Yani Amerikan sistemi NAFTA ülkelerinde (Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması) uygulanırken, Asya ve Japonya'da ve diğer Asya ülkelerinde, Güney Amerika'da, Afrika'da ve tabii ki Rusya dahil Avrupa'da UNECE uygulanmaktadır. Bunun anlamı FMVSS ve UNECE arasındaki bir noktada karşılıklı tanınma sağlayabiliriz. TTIP'nin yardımıyla belki günümüzden 10 ya da 20 yıl sonra ABD ve AB arasında ortak standartları ve yönetmelikleri kabul edebiliriz. Ancak bugün bu ortak yönetmeliklerin birbirinden farklı olmaları dolayısıyla uygulanması mümkün değil. Örnek olarak Kuzey Amerika (Meksika ve Kanada) NAFTA ülkeleri arasındayken UNECE'nin kapsamı Hindistan ve Çin gibi iki büyük ülke dışında daha büyük bir alanda geçerlidir.

Sürecin aynı zamanda bölümleri de bulunuyor ve bunların da kendi yönetmelikleri uygulanıyor. (APTA - Asya Pasifik Ticaret Anlaşması) Kısaca TTIP'nin üçüncü dünya ülkelerinde de geçerliliği mevcut.

Bildiğimiz gibi AB dünyada araç üretiminde 2., ABD ise 3. sırada geliyor. Ancak bu denge değişebilir. AB ve ABD dışında başka bir ülkenin bu rekabete dahil olacağını ve uzun vadede bu sıralamada yer alabileceğini düşünüyor musunuz?

Bildiğiniz gibi Çin aynı zamanda dünya otomotiv endüstrilerinin en büyüklerinden biri. Hindistan da günün birinde nüfusu sayesinde bu endüstride baskın bir ülke olabilir ve hatta büyük bir oyuncu bile olabilir. Benim kanaatime göre önümüzdeki on beş yıl için BRIC ülkelerine başka bir ülke eklenecek olmasına rağmen Hindistan otomotiv endüstrisindeki en güçlü aktörlerden biri haline gelebilir. Bir diğer Asya ülkesi Endonezya günün birinde önemli bir aktör olabilir. Ama uzun vadede. On beş- yirmi yıl içinde, uzun vadede otomotiv endüstrisinin genel görünümü bu şekilde olabilir.

TTIP düzenleyici yakınlaşmasından AB ve ABD'nin beklentileri ve hedefleri neler?

Bugün Avrupa Komisyonu ve ABD Ajansı NHTSA ile yolcu araçlarında güvenliği arıyoruz ve çarpışma testlerinde çarpışmaya karşı dayanıklılık başta olmak üzere çeşitli alanlarda yakınlaşmayı gözden geçiriyoruz. Önden ya da yandan çarpma gibi durumlar için. Aynı zamanda temel olarak aynalar ve ışıklandırma gibi öğeleri kapsayan çarpışmayı önleme durumunu da inceliyoruz. Bu başka bir kategori. AB ve ABD yönetmeliklerinde uygulama denkliğini arıyoruz. Uygulama denkliğine başka bir örnek olarak ticari araçlarda (kamyonlar ve otobüsler) çevre düzenlemelerini, kirletici emisyonlarının uygulama denkliğini inceliyoruz. Bunlar bugün aktif şekilde incelediğimiz alanlardan 3 örnek. Şirketler, üyeler, yükleniciler arasında biz kullanıyoruz ve elbette ABD tarafındaki NHTSA (Ulusal Karayolları Trafik Güvenliği İdaresi) ve EPA (Çevre Koruma Ajansı) komisyonlarının düzenleyicileri de kullanıyor. Beklentilerin başarılı olacağını umuyoruz. Yönetmelikler AB ve ABD'de farklı olabilir ancak denk sonuçları almak istiyoruz ve benzer ölçümlerimiz var.

TTIP sunumunuzda TTIP düzenleyici yakınlaşmasının ekonomik ve verimlilik avantajlarından bahsediyorsunuz. TTIP yakınlaşması otomotiv endüstrisi bakımından AB ve ABD'nin ekonomisine, çevre koruma politikalarına ve güvenlik yönetmeliklerine ne şekilde katkı sağlayabilir?

İlk uygulamamız mevcut yönetmeliklere eşdeğer olarak düşünülebilir. Ayrıca mevcut yönetmelikler dışında odaklandığımız gelecekteki yönetmelikler için tamamlayıcı olarak ikinci bir yaklaşımımız var. Burada AB ve ABD'den çevre güvenlik düzeyini en uygun seviyeye çıkarmaya çalışmalarını istiyoruz. Bu sayede gelecekteki otomobiller bugünkünden daha güvenli ve daha ince olabilir. AB ve ABD'nin birbiriyle yakın olarak çalışması da yeni bir yaklaşım olacaktır. Çünkü son elli veya altmış yıldan bugüne kadar AB ve ABD'li düzenleyiciler birbirlerinden ayrı çalıştılar, birbirleriyle iletişim kurmadılar ve farklı düzenlemeleri yaptılar. Düzenleyicilerin işbirliği içinde çalışmalarını sağlamak için TTIP'in önemli bir rolü olabilir. Bu sayede gelecekte AB ve ABD yönetmelikleri birbirine çok benzer veya aynı olabilir. Bugün bu yönetmelikler birbirinden farklı ancak yönetmeliklerin eşdeğer olarak düşünüleceğini umuyoruz. Bu hem AB hem de ABD endüstrileri için, aynı zamanda tüketiciler için de çok avantajlı bir durum olabilir.

Ticari araçların motorları ve emisyonlarına ilişkin mevcut yönetmelikler bakımından ACEA-EMA'nın hedefleri neler? ACEA ve EMA bu yönetmelikleri ne ölçüde ve nasıl analiz edecek?

Son dokuz aydır EMA ile yakından çalışıyoruz ve kirletici emisyonlarındaki uygulama denkliğini kanıtlamaya uğraşıyoruz. AB ve ABD'deki üyelerimizden gelecek girdilerden sonra ve bunların verilerinden gelecek bilgilerden sonra çalışmalarımızın sonuçlarını paylaşacağız. Sonuç verilerini Avrupa Komisyonu ile ve EPA'nın ABD'li düzenleyicileriyle paylaşacağız.

Kapsamlı bir anlaşma istiyoruz ve elbette tarifelerin ortadan kaldırılması da önemli olacaktır. Bir diğer önemli husus, düzenleyici yakınlaşmanın sağlanmasıdır. Gelecekte Atlas Okyanusu'nun diğer yakasına her ihracat yapmak istediğimizde araçlardaki tüm bu ek değişiklikleri gerçekleştirmek zorunda olacağız. AB veya ABD'de olması fark etmez. Çünkü her iki bölge de önemli. Sadece gelecekteki yönetmeliklere değil aynı zamanda bazen zorlayıcı olsa da mevcut yönetmeliklere de odaklanmamız gerekiyor.

Anlaşmayı 2015 yılında nihayete erdirebiliriz. Temsilcilere ve düzenleyicilere önerimiz şu ki bizim acelemiz yok.  Tek istediğimiz iyi bir anlaşma yapmak.

http://www.acea.be/

http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ttip/


Lütfen Tüm Üyelerimiz için Tıklayınız >
prev
next